český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Industriële ontvetters - Neutralène 2015 - Ibiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/08 11:16

 

ONTVETTEND EN REINIGEND OPLOSMIDDEL

MET VERSTERKT OPLOSSEND VERMOGEN

Snelle verdamping van 15 minuten bij 20°C nul luchtstroom

Vlampunt niet meetbaar

Speciaal ontwikkeld voor moeilijke ontvettingswerkzaamheden

Verwijdering van gecalcineerde vetten, verhardende minerale en plantaardige oliën

Sporen van plantaardige harsen, contactlijmen, verse inkten,

Afdekmaterialen waarvoor een korte interventietijd is vereist

 

GEGARANDEERD VRIJ VAN GEFLUOREERDE VERBINDINGEN MET BROEIKASEFFECT MET EN EEN HOOG GWP. 150

Richtlijn gefluoreerde broeikasgassen, verordening EU 517/2014 verbod sinds 1 januari 2018

 

BESCHRIJVING
NEUTRALÈNE® 2015 is een ontvetter die is ontwikkeld voor extreme gevallen

Vlampunt niet meetbaar

Ultrahoge verdampingssnelheid

Oplossend vermogen geschikt voor alle eisen

Compatibel met de meeste substraten

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

NEUTRALÈNE® 2015 verwijdert alle vuil, zoals:

Smeermiddelen voor onderhoud.

Snijmiddelen, tijdelijke beschermingsmiddelen in de bouw, vernissen, glijmiddelen in de machinebouw.

Dierlijke vetten, lanoline, talg, spermaceti-olie, natrium tallowate, reuzel.

Plantaardige oliën, zoals palmvet of -olie, ricinusolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, verhardende oliën.

Petroleumwassen, parafines.

Microkristallijne wassen.

Resten van lijm en ongepolymeriseerde verbindingen, sporen van lijm, colofonium soldeervloeimiddel.

 

TOEPASSINGEN

Meng- en verpakkingsinstallaties.

Machinebouw, metaalbewerking.

Onderhoud in industriële omgevingen.

Productie-, assemblage- en montagelijnen.

Productie van elektrische en elektronische onderdelen.

Ontvettingswerkzaamheden voorafgaand aan metrologische controle.

Ontvetting van meet- en testapparatuur.

Reinigen van optiek, uurwerkmechanismen, tel- en zichtapparatuur.

 

                             Download de technische fiche

 

TYPISCHE FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

  Aspect

Vloeibaar

-

Kleur

  Visueel

Kleurloos

-

Geur

  Olfactorisch

Zwak

-

Volumemassa aan 25°C

  NF EN ISO 12185

780

kg/m3

Brekingsindex

  ISO 5661

1,4080

-

Vriespunt

  ISO 3016

-65

°C

Oplosbaarheid in water

  -

Gedeeltelijk

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

  NF EN 3104

0,85

mm²/s

Zuurgetal

  EN 14104

0,1

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

  NF EN 14111

nm

gI2/100g

Watergehalte

  NF ISO 6296

0,025

%

Residu na verdamping

  NF T 30-084

0

%

Dampdruk bij 20°C

  NF EN 13016-1

> 0,01

hPa

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

KB-waarde (Kauri-butanol)

  ASTM D 1133

117

-

Verdampingssnelheid

  -

15

min

Oppervlaktespanning bij 20°C

  ISO 6295

25

Dynes/cm

Doorslagspanning

  NF EN 60156 / IEC 156

nm 

Volt

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

  ISO 2160

1a 

Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

  ISO 2719

niet meetbaar 

°C

Zelfontbrandingspunt

  ASTM E 659

> 240 

°C

Onderste explosiegrens

  NF EN 1839

0,7

% (volume)

Bovenste explosiegrens

  NF EN 1839

13,7

% (volume)

Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen

  CLP-verordening

%

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Anisidine-waarde

  NF ISO 6885

 nm

-

Peroxide-waarde

  NF ISO 3960

 nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidine-waarde+2x peroxide-waarde)

  -

nm

-

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

  CLP-verordening

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

  GC-MS

%

Emissie van gevaarlijke, CMR-, irriterende en corrosieve verbindingen bij 160°C.

  GC-MS

%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Bioafbreekbaarheid

  OESO 301

nm 

-

Dampdruk bij 20°C

  -

> 0,01 

hPa

VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)

  -

100 

%

Zwavelgehalte

  GC MS

%

Benzeengehalte

  ASTM D6229

%

Totaalgehalte halogenen

  GC MS

-

%

Gehalte chlooroplossingen

  -

 

Gehalte aromatische oplossingen

  -

 

Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu

  CLP-verordening

%

Gehalte aan verbindingen met GWP

  -

 < 1

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

  -

%

Koolstofvoetafdruk, levenscyclusanalyse.

  ISO 14040

nm 

Kg Koolstofequivalent

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Gevaarlijk. Houd u aan de voorzorgsmaatregelen. Lees aandachtig de gevaren- en risicozinnen op de verpakking. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

 

AANBIEDINGSVORMEN

             GRV-Container 1000 L

oplosmiddel voor reiniging en ontvetting, voor moeilijke ontvetting van smeermiddelen, lijmsporen, plantaardige oliën. Vlampunt niet meetbaar. Ultrahoge verdampingssnelheid. ontvettend oplosmiddel, oplosmiddel voor mechanieken, koude ontvetter, ontvetter zonder chloor, industriële ontvetters, fabrikant industriële ontvetters, oplosmiddel silicone, vervanger gechloreerde oplosmiddelen, vervanging gechloreerde oplosmiddelen, reinigingsmiddel lijmsporen, reinigingsmiddel kleefmiddelsporen, reinigingsmiddel stickersporen. Fabrikant industriële oplosmiddelen. leveranciers industriële oplosmiddelen. oplosmiddelen. industriële oplosmiddelen. oplosmiddel ontvetting. Oplosmiddel voor reiniging. Oplosmiddel lijmsporen. Oplosmiddel plantaardige oliën. Ontvettende oplosmiddelen. Oplosmiddel dierlijke vetten. Oplosmiddel lijmsporen. Oplosmiddel soldeermiddel. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Oplosmiddel lijm. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Oplosmiddelen vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct

 

 

Vat 200 L 

Yağlayıcıların, yapışkan izlerinin, bitkisel yağların yağının giderilmesi için yağ çözme ve temizleme çözücüsü. Parlama noktası ölçülemez. Ultra yüksek buharlaşma hızı. yağ çözücü solvent, mekanik çözücü, soğukta yağ çözücü, klorsuz yağ çözücü, endüstriyel yağ çözücüler, endüstriyel yağ çözücü üreticisi, silikon çözücü, klorlu çözücülerin ikamesi, klorlu çözücülerin yerine kullanım, yapışkan izleri için temizleyici, yapıştırıcı izleri için temizleyici, kendinden yapışkan izleri için temizleyici. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. çözücüler. endüstriyel çözücüler. Yağ çözücü solvent. Temizleme solventi. Yapıştırıcı izleri için çözücü. Bitkisel yağlar için çözücü. Yağ çözme solventleri. Hayvansal yağlar için çözücü. Yapıştırıcı eser solventler. Lehim eritkeni çözücüsü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

 

 

    Vaatje 25 L

 oplosmiddel voor reiniging en ontvetting, voor moeilijke ontvetting van smeermiddelen, lijmsporen, plantaardige oliën. Vlampunt niet meetbaar. Ultrahoge verdampingssnelheid. ontvettend oplosmiddel, oplosmiddel voor mechanieken, koude ontvetter, ontvetter zonder chloor, industriële ontvetters, fabrikant industriële ontvetters, oplosmiddel silicone, vervanger gechloreerde oplosmiddelen, vervanging gechloreerde oplosmiddelen, reinigingsmiddel lijmsporen, reinigingsmiddel kleefmiddelsporen, reinigingsmiddel stickersporen. Fabrikant industriële oplosmiddelen. leveranciers industriële oplosmiddelen. oplosmiddelen. industriële oplosmiddelen. oplosmiddel ontvetting. Oplosmiddel voor reiniging. Oplosmiddel lijmsporen. Oplosmiddel plantaardige oliën. Ontvettende oplosmiddelen. Oplosmiddel dierlijke vetten. Oplosmiddel lijmsporen. Oplosmiddel soldeermiddel. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Oplosmiddel lijm. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Oplosmiddelen vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct

 

GEBRUIKSMETHODEN

              

           

   

Ontvetting met doek

Ontvetting met borstel

 

 

 

Ultrasoonbakken Koude of warme dompeltanks

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE