český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Industriella avfettningsmedel - Neutralène 2015 - Ibiotec - Tec Industries

 

LÖSNINGSMEDEL FÖR AVFETTNING OCH RENGÖRING NU MED HÖGRE LÖSNINGSFÖRMÅGA

Hög avdunstningshastighet: 15 minuter vid 20 °C utan luftflöde

Flampunkt: ej mätbar

Särskilt utvecklat för svår avfettning

Avlägsnar inbränt fett och torkade mineraliska eller vegetabiliska sickativerade oljor,

spår av vegetabiliska hartser, kontaktbindemedel, bläck eller lack som behöver åtgärdas skyndsamt

 

 

GARANTERAT FRITT FRÅN FLUORFÖRENINGAR MED VÄXTHUSEFFEKT MED EN GWP högre än 150

Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

Förbjudet sedan den 1 januari 2018

 

 

     

           NYCKELTAL

                                       

     

           FLAMPUNKT

                             

   FÖRÅNGNINGS    HASTIGHET

AVFETTNINGS      FÖRMÅGA

  KB-index

NEUTRALÈNE® 2015 EJ MÄTBART 15 mn        117

 

Avfettande och rengörande lösningsmedel för svår avfettning, avlägsnar smörjmedel, limrester, vegetabiliska oljor. Flampunkt: ej mätbar. Mycket hög avdunstningshastighet, Avfettande lösningmedel, lösningsmedel för mekanisk utrustning, kallavfettning, klorfritt lösningmedel, industriella lösningsmedel, tillverkare industriella avfettningsmedel, löser upp silikon, ersätter klorerade lösningsmedel, rengör spår av lim, rengör spår av klistermärken. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för rengöring. Lösningsmedel limrester. Lösningsmedel vegetabiliska oljor. Lösningsmedel för avfettning. Lösningsmedel animaliska fetter. Lösningsmedel bindemedelsrester. Lösningsmedel flussmedel. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll Avfettande och rengörande lösningsmedel för svår avfettning, avlägsnar smörjmedel, limrester, vegetabiliska oljor. Flampunkt: ej mätbar. Mycket hög avdunstningshastighet, Avfettande lösningmedel, lösningsmedel för mekanisk utrustning, kallavfettning, klorfritt lösningmedel, industriella lösningsmedel, tillverkare industriella avfettningsmedel, löser upp silikon, ersätter klorerade lösningsmedel, rengör spår av lim, rengör spår av klistermärken. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för rengöring. Lösningsmedel limrester. Lösningsmedel vegetabiliska oljor. Lösningsmedel för avfettning. Lösningsmedel animaliska fetter. Lösningsmedel bindemedelsrester. Lösningsmedel flussmedel. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll
Avlägsnar rester av solrosolja på förpackningslinjer  

Avfettar mekaniska komponenter före kontroll

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE