český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Priemyselné odmasťovacie prostriedky – Neutralène 2015 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/04/24 14:56

ČISTIACI A ODMASŤOVACÍ PRÍPRAVOK

SO ZVÝŠENOU ROZPÚŠŤACOU SCHOPNOSŤOU

Rýchle odparovanie za 15 minút pri 20 °C a nulovým prietokom vzduchu.

Bod vzplanutia nie je merateľný.

Špeciálne vyvinutý na náročné odmasťovacie úkony.

Odstraňovanie kalcinovaných mazív, stuhnutých minerálnych a rastlinných olejov.

Stopy rastlinných živíc, kontaktných lepidiel, čerstvých atramentov,

Čerstvé a zvyškové atramenty, ktoré vyžadujú rýchly zásah

 

 

ZARUČENE NEOBSAHUJE FLUÓROVANÉ ZLÚČENINY

SO SKLENÍKOVÝM EFEKTOM S GWP NAD 150

Podľa nariadenia (EÚ) č. 517/2014, ktoré použitie

fluórovaných skleníkových plynov zakazuje od 1. januára 2018

 

 

OPIS

NEUTRALÈNE® 2015 je odmasťovací prípravok, ktorý bol vyvinutý na riešenie extrémnych prípadov

Bod vzplanutia nie je merateľný.

Veľmi vysoká rýchlosť odparovania

Rozpúšťacia schopnosť vyhovujúca všetkým potrebám.

Zlučiteľnosť s väčšinou podkladov.

 

OBLASTI POUŽITIA

NEUTRALÈNE® 2015 odstraňuje všetky znečistenia, napríklad:

Mazivá pri údržbe.

Prostriedky na rezanie, na dočasnú ochranu v stavebníctve, lakovanie, klzné plochy v strojárstve.

Živočíšne tuky, lanolín, loj, spermacetový olej, tallowát sodný, masť.

Rastlinné oleje, ako je palmový tuk alebo olej, ricínový olej, repkový olej, slnečnicový olej, vysychavé oleje.

Ropné vosky, parafíny.

Mikrokryštalické vosky.

Zvyšky lepidiel, nespolymerizovaného tesnenia, stopy lepidiel, kolofónie po spájkovaní.

 

POUŽITIA

zariadenia na miešanie, balenie do priameho obalu a balenie do druhého obalu

mechanické konštrukcie, spracovanie kovov

údržba a čistenie v priemyselnom prostredí

výrobné, zostavovacie a montážne linky

výroba elektrických a elektrotechnických súčiastok

odmasťovacie úkony pred metrologickou kontrolou

odmasťovanie meracích a skúšobných prístrojov

umývanie optiky, hodinových mechanizmov, meracích zariadení a zameriavačov

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Kvapalný

Farba

 Vizuálna

Bezfarebný

Zápach

 Posúdenie čuchom

Slabý

Hustota pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

0,774

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4080

Teplota tuhnutia

 ISO 3016

-65

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

čiastočná

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

0,77

mm²/s

Index kyslosti

 EN 14104

0,1

mg(KOH)/g

Jódový index

 NF EN 14111

nm

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

0,025

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

0

%

Tlak pary pri 20 °C

 NF EN 13016-1

> 0,01

hPa

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

117

Rýchlosť vyparovania

 –

15

min.

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

23,2

Dyn/cm

Prierazové napätie

 NF EN 60156/IEC 156

nm 

Volty

Korózia medi 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1a 

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Teplota vzplanutia (uzavretá nádoba)

 ISO 2719

nemožno merať 

°C

Bod samovznietenia

 ASTM E 659

> 240 

°C

Dolná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

0,6 

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

7

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

 Nariadenie CLP

– 

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

 NF ISO 6885

 nm

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

 nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anizidínové číslo+2x peroxidové číslo)

 –

nm

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

 GC-MS

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Biologická odbúrateľnosť

 OECD 301

nm 

Tlak pary pri 20 °C

 –

> 0,01 

hPa

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 –

100 

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzénu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogénov

 GC MS

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

 –

 

Obsah aromatických rozpúšťadiel

 –

 

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

 Nariadenie CLP

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

 –

 < 1

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

 –

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

 ISO 14040

nm 

Kg ekvivalent uhlíka

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečný prípravok. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte vety o nebezpečnosti a rizikách uvedené na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

BALENIE

              Kontajner GRV 1000 L

solvant de degraissage et de nettoyage pour degraissage difficile de lubrifiants, traces de colles, huiles vegetales. Point eclair non mesurable. Vitesse d’evaporation ultra rapide. solvant degraissant, solvant mecanique, degraissant a froid, degraissant sans chlore, degraissants industriels, fabricant degraissants industriels, solvant silicone, substitut solvants chlores, remplacement solvants chlores, nettoyant traces colles, nettoyant traces adhesif, nettoyant traces auto collant. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants. solvants industriels. solvant degraissage. Solvant nettoyage. Solvant traces de colles. Solvant huiles vegetales. Solvants de degraissage. Solvant graisses animales. Solvant traces adhesifs. Solvant flux de soudure. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

 Barel 200 L 

solvant de degraissage et de nettoyage pour degraissage difficile de lubrifiants, traces de colles, huiles vegetales. Point eclair non mesurable. Vitesse d’evaporation ultra rapide. solvant degraissant, solvant mecanique, degraissant a froid, degraissant sans chlore, degraissants industriels, fabricant degraissants industriels, solvant silicone, substitut solvants chlores, remplacement solvants chlores, nettoyant traces colles, nettoyant traces adhesif, nettoyant traces auto collant. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants. solvants industriels. solvant degraissage. Solvant nettoyage. Solvant traces de colles. Solvant huiles vegetales. Solvants de degraissage. Solvant graisses animales. Solvant traces adhesifs. Solvant flux de soudure. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

 

    Súdok 25 L

 solvant de degraissage et de nettoyage pour degraissage difficile de lubrifiants, traces de colles, huiles vegetales. Point eclair non mesurable. Vitesse d’evaporation ultra rapide. solvant degraissant, solvant mecanique, degraissant a froid, degraissant sans chlore, degraissants industriels, fabricant degraissants industriels, solvant silicone, substitut solvants chlores, remplacement solvants chlores, nettoyant traces colles, nettoyant traces adhesif, nettoyant traces auto collant. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants. solvants industriels. solvant degraissage. Solvant nettoyage. Solvant traces de colles. Solvant huiles vegetales. Solvants de degraissage. Solvant graisses animales. Solvant traces adhesifs. Solvant flux de soudure. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

SPÔSOBY POUŽITIA

              

           

   

Odmastenie handričkou

Odmastenie kefou

 

 

 

Do ultrazvukových vaní Do ponorných vaní za tepla aj za studena

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE