český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Industriella avfettningsmedel - Neutralène 2015 - Ibiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/08 11:15

 

LÖSNINGSMEDEL FÖR AVFETTNING OCH RENGÖRING NU MED HÖGRE LÖSNINGSFÖRMÅGA

Hög avdunstningshastighet: 15 minuter vid 20 °C utan luftflöde

Flampunkt: ej mätbar

Särskilt utvecklat för svår avfettning

Avlägsnar inbränt fett och torkade mineraliska eller vegetabiliska sickativerade oljor,

spår av vegetabiliska hartser, kontaktbindemedel, bläck eller lack som behöver åtgärdas skyndsamt

 

 

GARANTERAT FRITT FRÅN FLUORFÖRENINGAR MED VÄXTHUSEFFEKT MED EN GWP högre än 150

Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

Förbjudet sedan den 1 januari 2018

 

PRODUKTINFORMATION
NEUTRALÈNE® 2015 är ett lösningsmedel som har utvecklats för att klara av extremt svår avfettning

Flampunkt: ej mätbar

Mycket hög avdunstningshastighet

Adekvat lösningsförmåga för alla svåra fall

Lämplig för de flesta underlag

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

NEUTRALÈNE® 2015 avlägsnar alla typer av föroreningar, såsom:

smörjmedel för underhåll,

Skärmedel, lacker, industriella skyddsmedel och smörjmedel.

Animaliskt fett, såsom lanolin, talg, spermacetiolja, natriumfett, ister.

Vegetabiliskt fett, såsom palmfett eller palmolja, ricinolja, rapsolja, solrosolja, sickativerade oljor.

Petroleumvax, paraffin.

Mikrovax.

Limrester, rester av ohärdade tätningar, spår av klistermärken och etiketter, av kolofoniumbaserat flussmedel.

 

TILLÄMPNINGAR

Anläggningar för blandning, förpackning och emballering.

Maskinteknik,
metallbearbetning.

Underhåll och service inom industrin.

Produktions- och monteringslinjer.

Tillverkning av elektriska och elektroniska komponenter.

Avfettning före metrologisk kontroll.

Avfettning av mät- och testutrustning.

Rengöring av optiska komponenter, klockmekanismer, räkneutrustning, sikten.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Vätska

-

Färg

  Visuell

Färglös

-

Lukt

  Olfaktorisk

Svag

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

780

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4080

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-65

°C

Löslighet i vatten

  -

Partiell

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

0,85

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

0,1

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

nm

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

0,025

%

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

0

%

Ångtryck vid 20°C

  NF EN 13016-1

> 0,01

hPa

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

117

-

Förångningshastighet

  -

15

min

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

25

Dynes/cm

Genombrottsspänning

  SS-EN 60156/IEC 156

nm 

Volt

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1a 

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

  ISO 2719

ej mätbart 

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

> 240 

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

0,7

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

13,7

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

  CLP-förordning

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

 nm

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

 nm

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

nm

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

  GC-MS

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

  OCDE 301

nm 

-

Ångtryck vid 20°C

  -

> 0,01 

hPa

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

100 

%

Svavelinnehåll

  GC-MS

%

Benseninnehåll

  ASTM D6229

%

Totalt halogeninnehåll

  GC-MS

-

%

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

  -

 

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

  -

 

Innehåll av miljöfarliga ämnen

  CLP-förordning

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

 < 1

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

%

Kolbalans, livscykelanalys.

  ISO 14040

nm 

Kol, motsvarighet i kg

 

BRUKSANVISNING

Farligt. Följ försiktighetsanvisningarna. Läs noga faro- och riskangivelserna på förpackningen. Se säkerhetsdatabladet.

 

FÖRPACKNINGAR

              IBC-behållare  1000 L

Avfettande och rengörande lösningsmedel för svår avfettning, avlägsnar smörjmedel, limrester, vegetabiliska oljor. Flampunkt: ej mätbar. Mycket hög avdunstningshastighet, Avfettande lösningmedel, lösningsmedel för mekanisk utrustning, kallavfettning, klorfritt lösningmedel, industriella lösningsmedel, tillverkare industriella avfettningsmedel, löser upp silikon, ersätter klorerade lösningsmedel, rengör spår av lim, rengör spår av klistermärken. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för rengöring. Lösningsmedel limrester. Lösningsmedel vegetabiliska oljor. Lösningsmedel för avfettning. Lösningsmedel animaliska fetter. Lösningsmedel bindemedelsrester. Lösningsmedel flussmedel. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 

200 L kagge 

Yağlayıcıların, yapışkan izlerinin, bitkisel yağların yağının giderilmesi için yağ çözme ve temizleme çözücüsü. Parlama noktası ölçülemez. Ultra yüksek buharlaşma hızı. yağ çözücü solvent, mekanik çözücü, soğukta yağ çözücü, klorsuz yağ çözücü, endüstriyel yağ çözücüler, endüstriyel yağ çözücü üreticisi, silikon çözücü, klorlu çözücülerin ikamesi, klorlu çözücülerin yerine kullanım, yapışkan izleri için temizleyici, yapıştırıcı izleri için temizleyici, kendinden yapışkan izleri için temizleyici. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. çözücüler. endüstriyel çözücüler. Yağ çözücü solvent. Temizleme solventi. Yapıştırıcı izleri için çözücü. Bitkisel yağlar için çözücü. Yağ çözme solventleri. Hayvansal yağlar için çözücü. Yapıştırıcı eser solventler. Lehim eritkeni çözücüsü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

 

 

    Tunna 25 L

 Avfettande och rengörande lösningsmedel för svår avfettning, avlägsnar smörjmedel, limrester, vegetabiliska oljor. Flampunkt: ej mätbar. Mycket hög avdunstningshastighet, Avfettande lösningmedel, lösningsmedel för mekanisk utrustning, kallavfettning, klorfritt lösningmedel, industriella lösningsmedel, tillverkare industriella avfettningsmedel, löser upp silikon, ersätter klorerade lösningsmedel, rengör spår av lim, rengör spår av klistermärken. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. avfettande lösningmedel. Lösningsmedel för rengöring. Lösningsmedel limrester. Lösningsmedel vegetabiliska oljor. Lösningsmedel för avfettning. Lösningsmedel animaliska fetter. Lösningsmedel bindemedelsrester. Lösningsmedel flussmedel. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

ANVÄDNINGSMETODER

              

           

   

Avfettning med trasa

Avfettning med borste

 

 

 

Ultraljudstankar Tankar för nedsänkning, kallt eller under värme

 

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE